Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, aile hekimliği çalışanlarının filyasyon ekibinde görevlendirilme yazısını dağıtmış ve bazı ilçelerde toplantı düzenleyerek önce gönüllülük,gönüllü çıkmazsa hizmet puanına göre 2 aylık görevlendirmeler yapacağını duyurmuştur.Görevlendirilen aile hekimliği çalışanın yerine ‘’vekaleten diğer iş arkadaşları bakacaktır’’ denmiştir.
Pandemiyle birlikte okul çağı aşıları aile sağlığı merkezlerine verilmiş ,zatürre aşısına salgından dolayı talep artmış bir de mevsimsel grip aşılamaları başlamışken tüm ülkede birkaç haftaya COVİD-19 aşılamalarının da başlayacağını düşünürsek zaten iş yükü iyice artmış,izin kullanamadan çalışan aile hekimliği çalışanlarına görev tanımında olmayan görevlendirmeler yapılmak istenmiştir.Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle aile sağlığı merkezlerine akın yaşanması ile zaten hasta sayısı artmış,yetişkin aşılama talepleri ile dolup taşmış ve tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da son aylarda Aile Hekimliği Çalışanları arasında COVİD-19 bulaşı artmıştır.Birinci basamakta sunulan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini sekteye uğratacağı açık olan bu görevlendirmenin geri çekilmesi gerekmektedir.
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası olarak yapılan bu hukuksuz görevlendirme yazısının geri çekilmesi ve mevzuata uygun hareket edilmesi adına iptal davasını 08.12.2020 tarihi itibariyle açmış bulunuyoruz.
Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 30.11.2020 tarih 87654294-149 sayılı ‘’COVİD-19 pandemi nedeniyle Aile Hekimliği Personeli Filyasyon Ekibi Görevlendirmesi’’konulu yazının Anayasa ve Aile Hekimliği Kanunu’na aykırı olması nedeni ile Danıştay’da iptal davası açılmıştır.
AHESEN sürecin takipçisi olmaya ve üyelerinin yanında yer almaya devam edecektir.