Son zamanlarda İl Sağlık Müdürlüğü’nün   bazı ilçelerde Belediye binası olan ASM’ler  geçmişe yönelik kira sözleşmesi  yapılmak istenildiği tespit edilmiştir.

Kira sözleşmeleri ancak tarafların serbest irade ile düzenlenebilir.  Bu tarihe kadar kamu binası da olsa hekimlere kullanıma izin verilmiş olup kira sözleşmesi yönünde irade bildiriminde bulunulmamıştır.

Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin ek-1 maddesi gereğince “bakanlığa tahsisli veya bakanlığın kullanımındaki taşınmazlar” müdürlükçe aile hekimlerine kiralanabilir”  hükmü yer alsa da kira sözleşmesi ancak kiralama iradesinin bildiriminden itibaren gündeme gelebilir. Müdürlüğün kiraya verme  hakkı söz konusu olduğu için  irade bildiriminden sonra kira sözleşmesi imzalanmadığı  takdirde fuzuli işgal gibi kavramlar gündeme gelebileceğinden  kamu binası olan ve bakanlığın kullanımına tahsis edilmiş bütün kamu binaları için kullanan hekimlerin ancak irade bildirimi yapıldığı tarihten itibaren sözleşme yapmalarını geçmişe yönelik sözleşme, borç ve taahhüt altına girecek herhangi bir metine imza atmamalarını   öneririz.

AHESEN HUKUK KOMİSYONU