2018 Olağan Yıllık Genel Kurulumuz 13 Ekim Cumartesi günü saat 14:00-16:00’da Erkanlı Country Resort Spa Riding Club Otel’in toplantı salonunda yapılacaktır.16:00-18:00 arasında Sendika Avukatımız Gülümser Uğurlu,Hukuk Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.Ali Köme  ve Sendika Başkanımız Dr.Gürsel Özer’in panelistliği eşliğinde Hukuk Paneli yapılacaktır.Merak ettiğiniz sorularınıza cevap bulacağınız panelden sonra akşam yemeğine geçilecektir.
Sendikamızın Olağan Genel Kurulu’nda tüzüğümüz gereği tüm üyelerimiz doğal delegedir.
Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri:
1- Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan üye seçimi ve divan oluşumu
4- Açılış konuşması
5- Tüzüğümüz 55. Maddesinde bulunan ‘Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı,toplam delege sayısının 1/3 ünden az olamaz’madde metninden çıkarılması
6- Tüzüğümüz 18.maddesinde yer alan’ Yılda bir genel kurul değerlendirme amaçlı toplanır. Ancak Genel Yönetim Kurulu, teknolojik vs. araçları kullanarak, değerlendirme amaçlı genel kurul toplantılarını daha sık yapmayı hedefler.’ ibaresinin çıkarılması
7-Kalibrasyon firmalarından usulüne uygun teklif alıp üyelerimizin yıllık ASM kalibrasyon hizmetinin sendika tarafından karşılanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
8-Örgütlenme,Hukuk ve Sosyal ilişkiler Dış ilişkiler ve Basın komisyonlarımızın yıllık faaliyet raporlarını sunması
9 – Mali durum sunumu ve ibrası
10- Dilek ve temenniler kapanış
Katılımcı üyelerimizin konaklama masrafları sendikamız bütçesi tarafından karşılanacaktır. Konaklamak isteyen üyelerimizin 0541 243 73 67 no’lu telefonu arayıp haber vermeleri gerekmektedir.

Tüm üyelerimize ilanen duyurulur.