Bir Gruplandırma personelinin açtığı kıdem tazminatı davasında, davalı Sağlık Bakanlığı, tazminatın kişinin çalıştığı ASM’deki aile hekimlerince ödenmesi gerektiği savunması ile husumet itirazında bulunmuştur.

Buna karşın Antalya 10. İş Mahkemesi, tazminat sorumluluğunun Sağlık Bakanlığında olduğu yönünde karar kılmıştır.

Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin yaptığı itiraz ile karar bir üst mahkemeye taşınmış ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi tarafından görülen davada, bu kez Yüksek Mahkeme de Sağlık Bakanlığı’nı işveren olarak kabul eden ve davacının alacak talebinden sorumlu olduğunu belirten Alt Mahkeme kararının hukuka uygun olduğunu onamış ve istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.

Hukuk Komisyonumuza,UĞURLU Hukuk Bürosuna ve Hukuk Danışmanımız Avukat Gülümser UĞURLU’ya teşekkür ederiz.