Adana ilinde aile hekimi olarak görevini yapan Dr. Yaşar ULUTAŞ’ın aile hekimliği sözleşmesi disiplin soruşturması ile sona erdirilmiştir. İlgili soruşturma konusu adli yargı da iken ,yargılanma sonucu beklenmeksizin söz konusu işlem gerçekleştirilmiştir. Defaten yaşadığımız örneklerde görüldüğü üzere, disiplin soruşturmaları ile sözleşmesi sonlandırılan aile sağlığı çalışanları görevlerine iade edilmiştir. Yaşanılan iade süreçleri disiplin soruşturmaları hususunda aile hekimliği çalışanlarında güvensizliğe neden olmuş ve çalışanların moral motivasyonuna olumsuz etkiler oluşturmuştur.
Hukukun üstünlüğü ilkesine ve aile hekimliği uygulamasına inancımız gereği yargılama süreci devam ederken idari soruşturmalarla sözleşme feshi yapılması uygulamasına son verilmelidir.

AHESEN Yönetim Kurulu