Antalya ilinde, Aile hekimliği çalışanlarının filyasyon ekibinde görevlendirileceği belirtilmiş ve çalışanlar toplantıya davet edilmişlerdir.

Pandemide en yüksek vaka sayılarını yaşadığımız gerek takip, gerekse hasta yoğunluğunun en fazla olduğu, İlçe Sağlık müdürlükleri tarafından yapılacak olan ilköğretim birinci sınıf aşılarının aile hekimliklerine verildiği, mevsimsel grip aşılamalarının devam ettiği , Covid 19  aşılarının Aile Sağlığı merkezlerinde yapılacağının konuşulduğu süreç de mortalite ve morbitidesinin daha yüksek olan hastalıklara karşı yapılan çocukluk çağı  ve erişkin aşılamalarını aksatacak  görevlendirmelerin, Pandemi mücadelesine   katkısı  yoktur. Birinci basamakta sunulan Koruyucu ve tedavi edici sağlık sunumunu sekteye uğratacağı açıktır. Hukuk ve mevzuata aykırı söz konusu girişim ivedilikle geri çekilmelidir.

1-Aile hekimliği çalışanları kayıtlı kişilere koruyucuyu tedavi edici ve rehabilitasyon hizmetini sunan birimlerden oluşan yapıdır. Filyasyon Aile hekimliği görev tanımında bulunmamaktadır. Yürütmenin durdurulması için hukuki süreci başlatacağız.

2- Görevlendirmede ısrar edilir ve hukuksuz görevlendirmede olası bir covit hastalığı ve  başka bir  iş kazasında oluşması durumunda  görevlendirme  yapılanlar  hakkında  maddi manevi tazminat davası açılacak ve  görevlendirmeyi yapanlar hakkında  suç duyurusunda bulunulacaktır.

3- Hukuksuz idari görevlendirme de ısrar edilir ise görevlendirilen Aile hekimliği çalışanlarının yerine bakacak kişilere  ödeme yapılması gerekmektedir. Takipçisi olacağız.

Koruyucu sağlık hizmeti ertelenemez, ötelenemez. Filyasyon ekipleri güçlendirilmek isteniyorsa kaynak masa başında ötelenebilir işlerde çalışanlardır.
AHESEN olarak sürecin en başından beri aktif yer aldık . Mücadeleye her an destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ancak Aile hekimliği uygulamasını ve koruyucu sağlık sunumuna zarar verecek her uygulamanın da karşısında olacağız ve en başta hukuk olmak üzere mücadeleye devam edeceğiz.

AHESEN YÖNETİM KURULU

 

Gerekçelerimiz.

[embeddoc url=”http://www.ahesen.org.tr/wp-content/uploads/2020/12/Ahesen-hukuk-komisyon-gorusu-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]