16/5/2017 tarihinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde 8.madde 1.fıkrasında yapılan değişiklikle “Aile hekimi değişikliği kişilerin yazılı talebi üzerine hizmet almak istediği aile hekimince, ilgili toplum sağlığı merkezince veya elektronik ortamda kendilerince yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı yönetmeliğin aile hekiminin görevlerini belirten 4.maddesi 3. fıkrası c bendinde “Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için 6 ay içinde ev ziyaretinde bulunmak veya kişiler ile iletişime geçmek.” demektedir. Çalışan veya adres değişikliğini bildirmeyenler öncelikli olmak üzere elektronik ortamda kayıt değiştiren kişiler aile hekimine ya da üst sağlık kurumuna başvurmadığı takdirde kendilerine ulaşmak mümkün değildir.

Sağlık değerlerinin iyileşmesi için koruyucu hekimlik adına yapılan gebe-lohusa-kronik takip ve bebek,15-49 izlemleri ve bebek aşılamalarının yapılabilmesi için kişiye ulaşılması zaruridir.

Bu sebeplerle elektronik ortamda yapılan aile hekimliği değişikliklerinde kişilere iletişim bilgisi ekleme zorunluluğu getirilmesini , yanlış eksik beyanda bulunanların tesbiti halinde aile hekimliği birimine yapılan kayıtlarının düşürülmesinive doğru beyan vermenin yasal zorunluluk olduğu uyarısından sonra kayıt işleminin gerçekleştirilmesini talep ederim .
Saygılarımla…