İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “İzleme ve Değerlendirme Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Bilgi ve Becerilerinin Artırılması Projesi” kapsamındaki İzleme ve Değerlendirme Eğitim Programı 09 – 13 Ekim 2017 tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilmiştir. 81 İlimizi kapsayacak eğitimler ile İzleme ve Değerlendirme süreçlerinde görev alan personelin iletişim ve değerlendirme yöntemleri konusundaki bilgi, beceri ve tutumunu geliştirmek ile hizmet sunumunda standardizasyonu sağlamak hedeflenmektedir.