Çin Halk Cumhuriyeti’nde başlayan COVİD-19 salgını pek çok ülke ile birlikte ülkemizde de görülmüş ve yayılmaya devam etmektedir.Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği ve önümüzdeki birkaç ayın sıkı tedbirlerle geçeceği şu günlerde biz 1. basamak aile hekimliği çalışanları olarak üzerimize düşen görevleri memleket sevdası ve görev aşkıyla, layıkıyla yerine getirmekteyiz.

Salgınla mücadele kapsamında yurt dışından gelen kayıtlı kişilere 14 gün izlem gibi yeni görevlerimizin yanında gelen her hastayı şüpheli vaka olarak değerlendirip her zamankinden çok daha titiz ve dikkatli çalışmaktayız.

Salgınla mücadelemiz sürerken bebek -gebe izlem,bebek-yetişkin aşılama hizmetlerimiz de devam etmektedir.Bizler aşıların ertelenmesinin yeni salgınlara yol açacağının bilinci ile tüm bebek ve gebelerimizin aşı ve izlemlerini yapmaya çalışıyoruz. Aile sağlığı merkezlerimize gelen hastların COVİD-19 virüsünü sağlam bebek ve gebelerimize bulaştırmaması için elimizden gelen tedbirleri almaktayız.Ancak gebeler ve bebeklerin ebeveynleri salgından, bulaş riskinden haklı olarak korkmakta ve izlem-aşı işlemleri için  aile sağlığı merkezlerine gelmek istememektedirler.

İş yükümüzün arttığı,öncelikli görevlerimizin değiştiği,risk altında çalıştığımız göz önüne alınacak olursa bu pandemi günlerinde hiçbir aile hekimliği çalışanının performans cezası almaması ve hakediş kesintisine maruz bırakılmaması için pandemi sonlanana ve halkın salgın korkusu bitene dek tüm izlemlerin ertelenmesini ve Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği Madde18 ve Madde 19.’un pandemi süresince uygulamadan kaldırılmasını talep ediyoruz.

 

AHESEN Yönetim Kurulu