Değerli meslektaşlarımız, 05/12/2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız 4/C kadrolu personel ile taşeron firma çalışanlarının 657 sayılı devlet memurları kanunun 4. Maddesinin B bendine tabi olarak sözleşmeli kadroya geçirileceğini beyan etmiştir.

Aile hekimliği uygulamasının başlangıcından bu yana aile sağlığı merkezlerinde eşit risk alıp eşit emek sarfeden kamu dışı çalışan meslektaşlarımız da verdikleri emeklerin karşılığı olarak 657’ye tâbi kadrolu çalışan olmayı fazlası ile hak etmiştir.

Sayın cumhurbaşkanın yaptığı açıklama toplumun hemen tüm kesimlerinde memnuniyetle karşılanmasına karşın kapsamı genişletildiği takirde daha anlamlı ve daha hakkaniyet sınırları ölçüsünde olacaktır. Kamu dışı çalışan mesai arkadaşlarımıza da 657’ye tabi çalışma olanakları sunulması için farkındalık yaratmak ve kamaoyu oluşturmak üzere, tüm hekim, hemşire ve acil tıp teknisyeni arkadaşlarımızı, aşağıdaki metinle birlikte, CİMER ve BİMER’ e başvuruyu yapmaya davet ediyoruz.

…/…/…… tarihinden beri, kamu çalışanı olmayan sağlık personeli statüsünde, Aile Hekimi / Ebe / Hemşire / ATT olarak  …………………  Aile Sağlığı Merkezinde çalışmaktayım.

05.12.2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız, 4/C kadrolu personel ile taşeron firma çalışanlarının 657 sayılı devlet memurları kanunun 4/B maddesine tabi olarak sözleşmeli kadroya geçirileceğini beyan etmiştir. Hizmet verdiğimiz kurumlarda kadrolu meslektaşlarımız ile aynı riskleri taşıyıp aynı hizmeti vermekteyiz. Bulunduğumuz statü gereği tayin, becayiş hakkından mahrum olarak, iş güvencesiz olarak çalışıyoruz.

Anayasamızın eşitlik ilkesi gereği büyük bir özveri ve gayretle sürdürdüğüm mesleğimi 657 sayılı kanunun 4. maddesinin A bendi gereğince kadrolu olarak sürdürmek üzere gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyorum.

Saygılarımla.