Kamu dışı Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının kadro kapsamı dışında bırakılmasına istinaden İstanbul Sağlık Platformu’nun düzenlediği Basın Açıklaması’na AHESEN olarak katılarak konuya destek verdik.
Sendikamız adına yaptığımız basın açıklaması şöyle:

Aile Hekimliği Çalışanları; Hekimiyle Ebesiyle Hemşiresiyle yıllardır Ülkenin sağlık iş yükünün ve başarısının büyük bölümünü omuzlamaktadır.

Dünyada Ülkemizin gelişmişlik düzeyini belirleyen Uluslararası kriterleri yükseltmede en büyük payı Aile Hekimliği Çalışanları karşılamaktadır. Pandemi sürecinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak hizmet sunup teşekkür bile edilmeyen yine Aile Hekimliği Çalışanları olmuştur.

Ancak; Aile Hekimliği uygulamasının başından bu yana iş şartları, özlük hakları ve hakedişlerdeki adaletsizlik, eşitliksizlik hiçbir şekilde düzeltilmemiştir. Yıllardır en periferde izin, rapor, yer değiştirme vb. özlük hakları neredeyse olmadan, çok cüzi hakedişler reva görülerek çalışmak zorunda kalan Kamu dışı Aile Hekimliği Çalışanlarının şartlarında bugüne dek hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. Bu şartlar altında çalışamayacak olanlar ise tazminat bile ödenmeden işsiz bırakılmıştır. Kamu dışı Aile Hekimliği Çalışanları sadece izin haklarının kısıtlılığı nedeniyle bile çocuk doğurmaktan imtina etmek zorunda kalmıştır.

Ne yazık ki her revizyonda sorunlar düzeleceğine katlanarak artmış ve nihayet kabul edilemez hale gelmiştir. Son düzenlemelerde her sektörde kadro ile eşitlik sağlanırken, hep üvey evlat muamelesi gören Aile Hekimliği yine kapsam dışı bırakılmıştır. Aile Hekimliğinin iş yükünü eksik özlük haklarıyla, aynı işyerindeki arkadaşından daha az ücret karşılığı omuzlayan Kamu dışı Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları bir kez daha hayal kırıklığına uğratılmıştır. Farklı istihdam türlerinin yarattığı eşitsizlik hissi sahada günden güne motivasyonu düşürmekte, mutsuzluğu arttırmakta, sunulan hizmetin niteliğini ise azaltmaktadır. Aile Hekimliği Uygulamasının nitelikli olarak sürdürülmesi için Kamu dışı Aile Hekimliği Çalışanları derhal kadroya alınarak tek tip istihdamın sağlanması, özlük haklarının ve hakedişlerin eşitlenmesi gerekmektedir.

AHESEN olarak her daim Tek tip istihdamı, eşit işe eşit ücreti, eşit özlük hakkını savunduk.
Her talebimizde Kamu dışı Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarının hak kayıplarını dile getirdik.
Her zaman olduğu gibi şimdi de Kamu dışı Aile Hekimliği Çalışanlarının eşit şartlarla çalışma taleplerini destekliyoruz.

Aile Hekimliğinin yine görmezden gelinmesini, kapsam dışı bırakılmasını kabul etmiyoruz.
Aile Hekimliğinin sürdürülebilirliği için haklarımızı alıncaya kadar Hekim, Ebe, Hemşire asla bölünmeden mücadeleye devam edeceğimizi buradan bir kez daha duyuruyoruz.
“Ya Hep Birlikte, Ya Hiçbirimiz” diyerek bir an önce koşulların eşitlenmesini talep ediyoruz.

AHESEN Yönetim Kurulu