Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verilmesi üzerine AHESEN olarak gerekli çalışmalar yapılmış, teklif komisyona gelmeden komisyonda görev alan vekillerimize AHESEN önermeleri sunulmuştur.
Aile hekimliği uygulamasında onulmaz defekt açacak olan ve Anayasaya aykırılık içeren teklifin  komisyon çalışmaları sırasında önermelerimiz doğrultusunda revize edilmesi elzemdir.
Kanun dahil, yapılacak her türlü çalışmalarda, salt Aile hekimliğine özel sendikamızın  davet edilmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz.  Aile hekimliği uygulamasına zarar verecek , Aile hekimliği çalışanlarının özlük haklarında kayba neden olacak mevzuat çalışmaları  ve idari olaylara her platformda önermelerimiz  ve karşı  duruşumuz devam edecektir.

AHESEN Yönetim Kurulu adına
Gürsel Özer
Genel Başkan

[embeddoc url=”http://www.ahesen.org.tr/wp-content/uploads/2018/11/AHESEN-KANUN-tasarı-önermeleri-..docx-·-1-sürümü.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]