Denizli Babadağ’da meydana gelen Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanı meslektaşlarımıza yönelik taciz ve saldırı olayına ilişkin Denizli Sağlık Platformu paydaşı STK’larla biraraya gelerek ortak Basın Açıklamasında bulunduk.

“Basına ve Kamuoyuna Duyurulur
18.12.2023 tarihinde Denizli Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesinde gezici sağlık hizmeti veren çalışma arkadaşlarımıza yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sağlıkta şiddet hala biz sağlık çalışanlarının en öncelikli sorunu olmaya devam ediyor. 12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan yetersiz yasal düzenlemelerin, beyaz eylem planlarının soruna köklü bir çözüm getirmekten uzak olduğu her geçen gün tekrar tekrar ortaya çıkıyor.
2022 yılında 249 şiddet olayı yaşandığı kayıtlara geçirilmişti. Ama Sağlık Bakanlığı ısrarla beyaz kod verilerini gizlediği için gerçek sayıyı bilemiyoruz. Yapılan çalışmalar sağlık çalışanların %60’ının meslek hayatları boyunca en az bir kez sözlü veya fiziki şiddete uğradığını göstermektedir.
Olaylara sadece anlık tepki gösterilmesi, kınama mesajları yayınlanması, sosyal medyadan isyan edilmesi yeterli bir çaba değildir. Türk Tabipler Birliği’nin, çeşitli dernek ve sendikaların defalarca açıkladığı önerilerin gerçekleşmesi için kamuoyu oluşturmak adına sürekli çaba gösterilmelidir. Olaylara ciddiyetle yaklaşan kamu görevlileri teşvik edilmeli, görevlerini ihmal edenler teşhir edilmelidir. Bu minvalde gündemimizdeki olaya hızlı ve ciddiyetle yaklaşan Denizli İl Sağlık Müdürümüze, İlçe Jandarma Komutanına ve Babadağ Kaymakamına teşekkür ediyoruz. Fakat sağlıkta şiddet konusunun bu kadar vurgulanmasına, yasa değişikliklerinin yapılmasına, şüphelinin aleni tehditkar davranışlarına ve tanıklara rağmen, kişinin tutuklanmamasının adalet kavramı içinde olduğunu kabul etmiyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, kişiler arası işlenmiş adi bir suç değildir. Bütün topluma karşı işlenmiş ciddi bir suçtur ve toplum vicdanı yönünden ciddiyetle üzerinde durulması gerekir.”