16 ve 27 Ağustos tarihlerinde sendikal hakkını kullanarak iş bırakan aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının soruşturmaları başlamadan ve sonlandırılmadan hak edişlerine el konulmasına karşı örnek davamızı açtık.

Pandemi döneminde bile ekmeğimize el uzatanlarla her platformda mücadeleye devam edeceğiz.

Hukuksuz, keyfi ve vicdana uymayan her müdahalenin karşısında olmaya devam ediyoruz.

AHESEN HUKUK KOMİSYONU