Yönetim kurulumuz STK çalışma grubunda bulunan tüm STK ların 15 Aralık Çarşamba günü bir günlük iş bırakma kararı alması üzerine acil gündemle toplanmıştır.
Defaten belirttiğimiz gibi STK çalışma grubunda tartışılmaksızın tek başına alınan eylem kararlarını doğru bulmuyoruz. Kapsayıcı olmayan ve tek başına alınan kararların popülist kararlar olduğu ve sahayı yormaktan öte bir etkisinin olmadığını aşikârdır. Ayrıca bir günlük iş bırakma kararları sıradanlaşmış ve gerek kamuoyu gerekse muhataplarımızda bir etki yaratmamıştır. Bu bağlamda 13/12/2021 tarihinde STK çalışma grubunda 3 gün iş bırakma önerimizi yaptık ve olumlu dönüş yapan sendika ve meslek örgütleri ile etkin ve kapsayıcı eylem için çalışmalarımıza devam etme kararlılığındayız.
             Her ne kadar bir günlük iş bırakma kararına inanmıyor olsak da : Eyleme katılan üyelerimize sendikal koruyuculuk sağlamak ve STK çalışma grubunda iş bırakma kararı almayan tek sendika olarak anılmamak adına 15/12/2021 tarihinde bir günlük iş bırakma kararı aldık.
Geri çekilen kanun taslağında aile hekimliği çalışanları yok sayılmıştır. Kanun taslağına dahi alınmamıştır. Yok, sayılmayı kabul etmiyoruz.
İnfaz ve ceza yönetmeliğini kabul etmiyoruz.
İnfaz ve ceza yönetmeliğini kaldırılarak yeni yönetmeliğin STK görüşleri de alınarak hazırlanıncaya değin.
Yıllarca süregelen hak ediş kayıplarının telafi edilmemesini kabul etmiyoruz.
Yıllarca süregelen hak ediş kayıplarının telafi edinceye kadar.
İş güvencesiz çalışmayı, idareye keyfiyetle yönetme imkanı tanıyan  mevzuatları kabul etmiyoruz.
İş güvencesiz çalışmayı, idare ye keyfiyetle yönetme imkanı tanıyan  mevzuatlar kaldırıncaya değin.
27000 Aile hekimini ve 24 000 ASÇ yi yok sayan, Aile hekimliği alanında faaliyet gösteren STK larla görüşmeyen ve sürekli hatalar yapan sayın bakanın bu tavrını kabul etmiyoruz.
            Aile hekimliği uygulamasının geleceği için, ülkemizin dolayısı ile halkımızın etkin ve iyi sağlık hizmeti alabilmesi için mücadelede kararlıyız.
            Hassasiyetlerimiz karşılık bulununcaya değin uzun soluklu ve kapsayıcı etkinliklerle mücadele kararlılığımız devam edecektir.
AHESEN YÖNETİM KURULU