Sağlık Bakanlığı 12 Ağustos tarihinde yayımladığı yönerge ile yapılması imkansız olan kronik hastalık izlemi ile ilgili hakediş kaybını geçici süreyle önlemiştir. Sayın Sağlık Bakanımız maalesef bizi yine anlamamıştır.
Kronik hasta izlemi ortalama 3500 kayıtlı kişi varken yapılması imkansızdır.

01 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği bir an önce yürürlükten kaldırılmalıdır.

İş bırakma tarihimizin hemen öncesinde yayınlanan yönerge ile katsayı uygulama düzenlenmesi ne kadar haklı olduğumuzun en büyük göstergesidir. Hak edişlerimiz kimsenin keyfiyetinde olmamalıdır. Yazılacak bir resmi yazı ile bize hak ediş kaybı yaşatacak bir keyfiyeti kabul etmiyoruz. 30.06.2021 tarihinde yayımlanan ödeme sözleşme yönetmeliği tamamen bireylerin iki dudakları arasında olacak cezalandırma yönetmeliğidir.

Aile Hekimliği uygulaması 5 maddelik Kanun ile, keyfiyete göre çıkarılan yönetmelikle ve idarecilere keyfi işlem yapma yetkisi verilmesi ile yönetilemez.

16 ağustos 2021 tarihinde iş bırakıyoruz…

  • Aile hekimliği uygulamasının yürütülebilmesi için ortak akıl ile kanuni düzenlemeler yapılması için,
  • Kaybettiğimiz özlük haklarımız ve yıllar içerisinde kaybımız olan hak edişlerimizin yerine konulması için,
  • Yok sayılmayı kabul etmeyeceğimiz için,
  • Aile hekimliğinde sonun başlangıcı olan Sözleşme  ve Ödeme Yönetmeliği’nin bir an önce geri çekilerek AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ SÜRDÜRÜLMESİNİ sağlamak için;

16 Ağustos Pazartesi günü iş bırakıyoruz.

Aile hekimliği uygulamasına inanıyor, uygulamanın halkın ve çalışanların yararına olacak her türlü planlama ve çalışmanın içerisinde olacağımızı aksi durumlarda ise mücadele kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

AHESEN YÖNETİM KURULU