Antalya Valiliği’nin özellikli izlem yapılmaması gerekçesi ile üyemize uyguladığı “sağlık kayıtlarını düzenli tutmamak ve müdürlüğe bildirmemek” fiiline karşılık gelen 10 ihtar ceza puanının iptali için Antalya İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Hukuk komisyonumuz ve avukatımız tarafından özellikli izlemlerin ve bu konuda açılan soruşturma ve cezaların hukuka aykırılığı teker teker tespit edilmiş ve hem soruşturma esasları hem de yapılması istenen izlemin tıbbi gerekliliğe aykırılığı dava dilekçemizde konu edilmiştir. Sendikamız söz verdiği üzere bu konuda mağduriyet yaşayan üyelerimize hukuki desteği sunmaya devam edecektir.