06.07.2019 Cumartesi günü sağlık çalışanları emek örgütleri toplantısı Ankara’da AHEF büroda gerçekleştirildi. Toplantıya  AHESEN, AHEF , ASEF, BDS, Genel Sağlık-İş, SES, TAHUD temsilcileri katıldılar. TSS ve TTB mazeretleri dolayısı ile katılamadı.

Toplantıda olağan akış yanında  ‘’iş bırakma’’ eylemi akabinde illerimizde oluşan gelişmeler ele alındı.  Antalya ili özelinde bu en temel demokratik Hakkını kullanan sağlık çalışanları hakkında 4483 sayılı yasa üzerinden soruşturma açılması konusu değerlendirildi. Görüşme sonucunda  12 Temmuz 2019 Cuma günü Antalya valisi ve sağlık müdürlüğünden randevu istenmesi ve yine aynı gün Sağlık Çalışanları Emek Örgütlerinin katılımıyla Sağlık müdürlüğü önünde saat 12:15’ te basın açıklaması yapılmasına karar verildi.

Ayrıca sağlıkta şiddet konusunu önlemede yapılabilecekler tartışılmış ve 3 başlık altında toplamak kaydıyla;

1. Mevcut mevzuata aykırı şekilde şiddet hattı olarak kullanılan ve usule aykırı soruşturmalara (ıslak imzasız, dilekçesiz vs.) yol açan SABİM 184 hattının kapatılması,

2. Sağlıkta şiddetle ilgili mevcut ceza kanunun diğer kamu çalışanlarına (hakim, savcı, asker, polis idareci, vs.) nasıl uygulanıyorsa sağlık çalışanları içinde aynı şekilde etkin ve caydırıcı bir şekilde uygulanması ve sonrasında mevcut kanunun güçlendirilmesi,

3. Yapısal şiddetin (yönetici/amir şiddeti, mevzuatın belirsizliğinin yarattığı şiddet, usulsüz istekler vb.) durdurulması için gerekli önlemlerin alınması ve mevzuatın düzenlenmesi ve Toplum liderlerinin (yöneticiler, kanaat önderleri vb.) ,medyanın şiddeti özendirici dilden uzaklaşması,

belirlenmiştir. Bir sonraki toplantıda bu konunun kesin yol haritası çıkarılarak basın açıklaması yoluyla medyaya deklarasyonu yapılması kararlaştırılmıştır.