Ankara Mamak’ta Dr. Metin Genç’in şiddet görmesi nedeniyle “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamaya Ankara Aile Hekimliği Derneği, Ankara Tabip Odası, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Kamu Diş Hekimleri Derneği (KADHED), Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN), Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği) ve Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası( TABİPSEN) katıldı.

AHESEN’i temsilen açıklamaya katılan il temsilcimiz Selin Özden Kaya, “Bugün yine maalesef bir şiddet olayını konuşuyoruz. Kendisi Sendikamızın değerli bir üyesi olan Dr. Metin Bey, dün görevi başındayken hizmet verdiği hastaların sağlık hakkını gözeterek hizmet sunmaya devam ettiği için çirkin bir saldırıya uğradı. Saygıyı hak eden etik ve deontolojik davranışı yumrukla karşılık buldu. Beraberinde olayı kontrol altına almaya çalışan diğer ASM çalışanları da şiddetten payını aldı. Metin Bey’e de diğer arkadaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi buradan da iletiyor, yaşanan fiziksel ve psikolojik şiddeti bir kez daha kınıyoruz” dedi.

Kaya, açıklamasına şu ifadelerle son verdi: “Çok uzun zamandır Sağlıkta Şiddetin durması için, güvenle hizmet verebilmemiz için yineleyip durduğumuz taleplerimiz ne yazık ki şimdiye dek yanıtsız kaldı. Sürekli biçimde caydırıcı bir yasadan bahsedip her defasında oyalayıp durdular. Artık her güne yeni bir şiddet vakasıyla başlıyoruz. Bazen gün içinde birden çok şiddet olayını üzüntüyle karşılıyoruz. Sağlıkta yaşanan şiddet sadece bizleri değil, hizmet sunduğumuz halkı da tehdit etmektedir. Çalışırken can güvenliğimizin ve gerek fizik gerek psikolojik sağlığımızın korunması Bakanlığın sorumluluğundadır. İdare Sağlık Hizmetinin güvenli sunumunu sağlamakla yükümlüdür. Sağlıkta yaşanan şiddet olayları hizmet alan diğer insanların da sağlık hizmeti alımını engellemekte ve psikolojik olarak travmalar yaratmaktadır. Artık toleransımız da gücümüz de kalmadı. Sağlıkta Şiddetin durdurulması için caydırıcı yasa ve çözümlerin derhal gündeme alınmasını ve Şiddeti körükleyen SABİM hattının kapatılmasını bekliyoruz.”