Gücünü sahasından alan kitle örgütü anlayışımızla, AHESEN yönetim kurulu üyeleri olarak saha ziyaretlerimize devam ediyoruz.

Sendika Genel Başkanımız Dr. Gürsel Özer, İstanbul Gaziosmanpaşa Recep Sağlam Aile sağlığı Merkezi ve İstanbul Sultangazi 11 No’lu Aile Sağlığı Merkezine ziyarette bulunarak, aile hekimliği uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini konuştu, geri bildirimler aldı.

İstanbul için güncel olan SGK’nın usulsüz denetimleri ve hekimlere vermeye çalıştığı usulsüz cezai yaptırımlar, aile sağlığı çalışanlarımızın dile getirdiği başlıca sorundu.

Sendika olarak hekimlerimize atfedilen suçlamaları ilgili kurumdan öğrenmelerini, sonrasında hukuk komisyonumuzla iletişime geçmelerini, kendilerine verilen para cezalarını komisyonumuzdan bilgi almadan ödememelerini, hastayı görmeden herhangi bir işlem yapmamalarını, yatağa bağımlı hastaları ilgili birime göndermelerini, üyelerimizin her türlü sorunlarında sendikamız ile iletişim halinde olmalarını bildirdik.

Yaptığımız ziyaretlerde Esengül Basa, Gürkan Özbakış ve Meltem Deniz Çolağ sendikamıza üye olarak gücümüze güç katmışlardır.

Tüm illerimizde saha ziyaretlerimiz devam edecektir.