Bu gün yine toplumsal şiddetin en kolay hedeflerinden biri olan sağlık çalışanına jiletle saldırıda bulunuldu.

Bu gün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağımlı bir şahıs yeşil reçete ile alınan bir ilaç yazdırmak istedi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon asistanı usülsüz ilaç isteğini yerine getirmeyince saldırgan doktorun jilet ile boynunu kesti ve kaçtı.Doktorun boynu birkaç milimetre daha derin kesilse idi şu an yaşamıyor olacaktı.

Saldırıda katkınız var ;

-Benden ırak olsunlar diye bağımlılık yaratan bu ilaçları hemen reçete edip rapor veren hekimler…

-Kullanması zaruri olan raporlu ilaçlarını dahi repete ettirmeye mecbur bırakan,sürekli hekime  gelmesini zorunlu hale getiren SGK…

-Hekimleri hastaların direktifleri ile hareket eder hale getirmeleri ile övünen siyasetçiler..

-Aynı kanuna tabi olmamıza rağmen meslek farkı gözeterek aynı suça ayrı cezalar veren,durumun önemine rağmen haksız tahrik indirimi uygulayan ve caydırıcı cezayı uygulamayan yargı mensupları…

-Tepkisiz kalan tüm sağlık çalışanları…

Şiddete karşı tepkisizlik şiddeti daha da tırmandırır.

Susmayacağız ,

Alışmayacağız ,

Mevzuatı zorlayarak verdiğiniz cezaları onur nişanımız olarak taşıyacağız.

17 Ekim 2019 saat 12.30 da İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Girişi’nde Basın Açıklamasına tüm sağlık çalışanlarının katılımını bekliyoruz.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası