Ana Sayfa / Sendikamızdan Haberler / SENDİKAL EYLEMLERDE HAKEDİŞ ve CARİ KESİNTİ YAPAMAZSINIZ!

SENDİKAL EYLEMLERDE HAKEDİŞ ve CARİ KESİNTİ YAPAMAZSINIZ!

03.04.2019 tarihli iş bırakma eylemi üzerine, 1 günlük maaş ve ASM gider ödemesinin fazla ve yersiz ödendiğinden dolayı üyemize dava açılmış olup 1 günlük ücret ve ASM gideri talep edilmiştir.

Açılan kamu zararı davasında avukatımız “bu talebin sendikal hakkın kullanımını engellemek niteliğinde olduğu, fiilin işe gitmemek değil sendikal hakkı kullanmak olduğu ve maaş kesintisi yapılmamasının kamu zararı oluşturmayacağı yönünde” savunma yapmış, bu savunmalar mahkeme tarafından kabul edilmiş olup idarenin açtığı dava reddedilmiştir.

Sendikamızın asıl varlık sebeplerinden biri olan iş bırakma eylemine yapılan bu müdahaleye karşı kazandığımız dava bütün üyelerimiz için örnek teşkil edecektir.

Sendikamız, hukuk komisyonumuz ve avukatımızla her koşulda yasal çerçevede üyelerimizin haklarını her alanda korumaya devam edecektir. Komisyonumuza ve Avukatlarımız Gülümser Uğurlu ve Özer Uğurlu‘ya teşekkür ederiz.