2014 yılındaki Aile Hekimliği Kanunu’nda yıllık izinler ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesini Anayasa Mahkemesi’nin hukuka aykırı bulması kararı sonrası Danıştay da Yönetmelik’teki ilgili maddelerin yürütmesini durdurma kararı almış, karar sonrası bakanlık yönetmelikte olan izin sürelerini daha da kısıtlayan anlayış ile resmi yazı ile 657 sayılı kanunun 4/b maddesini uygulamaya başlamıştır. TTB’nin başvurusu ile resmi yazı ile izin süreleri uygulamasının yürütmesi de durdurulmuştur.

Anayasamızın kesin hükmü olduğu halde Aile hekimliği kanununun yapılması üzerinden geçen 13 yıllık süre zarfında yıllık izinler kanunla belirlenmemiş, bu ihmal izinler konusunda kargaşaya neden olmuştur.

AHESEN yönetim kurulu olarak Bakanlığın ivedilikle kanun taslağı çalışması yaparak ilgili çalışmasını meclise sunmasını bekliyoruz. Çıkarılması zorunlu olan kanun içeriği taleplerimiz doğrultusunda hazırlanmalı ve kanun çıkana kadar süreçte uygulama taleplerimiz doğrultusunda olmalıdır.

TALEPLERİMİZ

  • Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izin süreleri 30 gün olmalı, kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılmalıdır.
  • Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanın isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü hâlinde veya erkek aile hekimi ve aile sağlığı elemanına, eşinin doğum yapması sebebiyle 7 gün izin verilmelidir.
  • Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere, toplam 16 hafta süreyle ücretli izin verilmelidir. Çoğul gebelik hâlinde doğum öncesi 8 haftalık izin süresine 2 hafta eklenmeli, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenmelidir.
  • Emzirme izni ilk altı ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 2 saat süt izni verilmelidir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçme hakkı olmalıdır.
  • Hastalık raporlarında süre kısıtlaması olmamalıdır.
  • Askerlik ve doğum nedeni ile görevden ayrılanlar aynı görev yerine başlamalı ve yerlerine ilçe sağlık müdürlükleri tarafından geçici Aile hekimi ve Aile sağlığı çalışanı atanmalıdır.
    Aile hekimleri ve Aile sağlığı çalışanlarına bilimsel toplantılar, kongreler, konferanslara katılım için yıllık en az 5 gün izin verilmelidir.
  • Tüm izinler Anayasamız gereği ücretli olmalı ve İzindeki Aile hekimlerinin ve Aile sağlığı çalışanlarının yerine toplum sağlığı merkezinden görevlendirme yapılmalıdır.

Aile hekimliği çalışanların izinleri ile ilgili beklentilerimiz yasalaştığı takdirde Aile hekimliği çalışanlarının verimi artacak ve Aile hekimliği uygulamasının çağdaş normlara ulaşması ivme kazanacaktır.

AHESEN YÖNETİM KURULU