Üyemiz aleyhine soğuk zincir kırılması sebebi ile kamu zararı tahsilatı için açılan davayı kazandık.

İdarenin her türlü teknik ve donanımsal eksikliklerde aile hekimliği çalışanlarını maddi manevi cezalandırma gayreti mahkemeden geri döndü. Hiç bir kusur ve ihmali olmadığı halde üyemize açılan haksız dava,üyemizin haksızlığa karşı duruşu  ve sendikamız hukuk komisyonunun yerinde savunmaları ile lehimize sonuçlandı.

Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada idare “Soğuk Zincir Sorumlularının Elektrik Kesintisini Öngörerek Güç Kaynağına Gece Boyunca Mazot Takviyesi Yapmadığı” suçlamasıyla soğuk zincir kırılmasına sebebiyet verildiğini iddia etmiştir.
Avukatlarımızın, üyemize yöneltilen bu suçlama ve tahsilat işlemleri için sunduğu savunma ile aşıların bozulması konusundaki komisyon başkanımızın dava dosyasına sunduğu uzman mütalaası neticesinde üyemizin herhangi bir kusuru olmadığına hükmedilmiş ve idarenin açtığı dava reddedilmiştir.

Yönetim kurulu üyemiz  Prof.Dr.Ersin AKPINAR  nezdinde hukuk komisyonumuza , Avukatlarımız Gülümser UĞURLU ve Özer UĞURLU’ ya  teşekkür ederiz.