30 Haziran 2021 tarihinde 31527 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin Aile Hekimliği uygulamasının sonu olacağını , çalışanların özlük haklarında telafi edilemez kayıplar yaşatacağını, kronik hastalıkları izlemlerinin uygulanabilir olmadığını dile getirdik ve önermelerimizi muhataplarımıza sunduk .

Tüm uyarılarımıza ve yapıcı önermelerimize idare kulaklarını tıkamış ve bizi her türlü platformda yönetmeliğe karşı mücadele etmek zorunda bırakmıştır.

Öncelikle ödeme ve sözleşme yönetmeliğine karşı dava açmış bulunmaktayız, dava sonucu uzun bir süreçtir . Bu süreci beklemek için zamanımız yoktur. İdarenin olumsuz tavrı sendikal haklarımızı kullanmaktan başka bir seçenek bırakmamıştır.

Bu bağlamda ; etkinlik planları oluşturmak üzere bir çok sivil toplum kuruluşunun bulunduğu çalışma grubunda özellikle iş bırakma etkinliğinin uygulanması ve tarihleri konusunda görüş ayrılıklarımız olmasına rağmen, ortak hareket etme duyarlılığımız  ve iş bırakma etkinliğine katılacak üyelerimize sendikal koruyuculuk sağlamak adına ;

16 Ağustos ve 27 Ağustos’da iş bırakma kararı almış bulunmaktayız.

16 Ağustos 2021 tarihinde covid aşılamaları için randevuları kapatarak ve alınmış randevuları öteleyerek  iş bırakıyoruz ve poliklinik yapmıyoruz.

Taleplerimiz karşılanmaz ise 27 Ağustos 2021 tarihinde iş bırakıyoruz . Ankara’ya yola çıkıyoruz

28 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’da  sesimizi duyurmak üzere meydanlarda buluşuyoruz.

Aile Hekimliği uygulamasına halkın sağlığı için inanıyor ve uygulamanın onulmaz yaralar almaması için mücadeleye devam etme kararlılığımızı tekrar bildiriyoruz.

AHESEN YÖNETİM KURULU